Erklæring om databeskyttelse af Rynkeby Foods A/S

Maj 2024

Rynkeby Foods A/S (i det følgende "Rynkeby Foods") driver webstedet (i det følgende "webstedet"), der er tilgængeligt under domænet "www.godmorgen.com", samt mobilapplikationer med ekstern online tilstedeværelse såsom profiler på de sociale medier (i det følgende samlet "onlinetilbud"). I det følgende vil vi oplyse dig om indsamlingen af persondata i forbindelse med brug af dette websted. Persondata er alle data, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser og brugeradfærd.

Det ansvarlige organ i henhold til GDPR artikel 4, stk. 7, er:

Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30, DK-5750 Ringe
info@rynkeby.dk

Alle anmodninger om oplysninger, rettelser eller sletning, indsigelser eller tilbagekaldelse af samtykke, udøvelsen af rettigheden til begrænsning af behandlingen eller retten til dataportabilitet samt kommentarer eller spørgsmål fra brugeren vedrørende databeskyttelse skal sendes til den adresse.

Dine data vil blive indsamlet, behandlet og anvendt i overensstemmelse med bestemmelserne i databeskyttelseslovgivningen, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og hvis relevant, i overensstemmelse med nationale love.

Behandling af persondata udføres på baggrund af følgende retsgrundlag i henhold til GDPR. Endvidere gælder, at hvis mere specifikke retsgrundlag er relevante i individuelle tilfælde, vil vi oplyse dig derom i erklæringen om beskyttelse af persondata.

•              Såfremt den registrerede har givet samtykke til behandlingen af persondata vedrørende et eller flere specifikke formål – samtykke (GDPR artikel 6, stk. 1, litra a)).

•              Såfremt behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt – opfyldelse af kontrakten og anmodninger forud for indgåelse af en kontrakt (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)).

•              Såfremt behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os – retlig forpligtelse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)).

•              Såfremt behandling er nødvendig for at beskytte vores legitime interesse eller en tredjeparts legitime interesse, og denne ikke tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af persondata – legitime interesser (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)). 

1. Indsamling af personoplysninger til informativ brug

(1) Såfremt du alene bruger webstedet til informationsmæssige formål, dvs. du ikke logger ind for at bruge webstedet, registrere dig eller på anden måde give os oplysninger, indsamler vi ikke persondata med undtagelse af de data, som din browser sender for at gøre det muligt for dig at besøge webstedet. Disse er:

·         Ip-adresse
·         Dato og tidspunkt for anmodningen
·         Tidsforskel i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
·         Anmodningens indhold (specifik side)
·         Status for antal besøg/HTTP-statuskode
·         Mængde data overført i det enkelte tilfælde
·         Websted, hvor anmodningen kommer fra
·         Browser
·         Operativsystem og dens grænseflade
·         Sprog og version for browsersoftware.

(2) Endvidere kan cookies gemmes på din computer, når webstedet bruges. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk, og som tildeles den browser, du bruger, og gennem hvilke visse oplysninger går til den side, der indstiller cookierne (i dette tilfælde os). En cookie indeholder typisk navnet på det domæne, som cookien kommer fra, cookiens ”levetid” og en værdi, typisk et vilkårligt genereret unikt nummer. Cookies kan ikke køre programmer eller overføre vira til din computer. Deres formål er generelt at gøre internettet mere brugervenligt og effektivt. Cookies anvendes alene af os i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Det betyder, at vi altid indhenter et genkaldeligt samtykke, medmindre loven ikke kræver det. Det gælder især, hvis det er strengt nødvendigt at gemme og læse oplysninger, herunder cookies, for dermed at kunne gøre vores onlinetilbud tilgængeligt.

Vi behandler persondata ved hjælp af cookies på baggrund af forskellige retsgrundlag. Såfremt der er indhentet samtykke, er behandlingens retsgrundlag det afgivne samtykke. Såfremt der er givet samtykke, og cookierne er nødvendige, vil de data, der behandles ved hjælp af disse cookies, blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse (f.eks. i den driftsmæssige aktivitet af vores onlinetilbud og til forbedring af brugervenligheden) eller til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser, såfremt dette gøres i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser. Vi vil forklare de formål, til hvilke cookierne behandles af os, i denne politik om beskyttelse af persondata eller i forbindelse med vores samtykke- og behandlingsproces.

Til administration af cookies og dit samtykke dertil bruger vi en løsning fra Papoo Software & Media GmbH. Som del af ordrebehandlingen overfører vi derfor persondata (data om samtykke) til Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn, Tyskland som en databehandler. Ved data om samtykke mener vi følgende data: dato og tidspunkt for besøget eller samtykke/afslag, enhedsoplysninger. Behandlingen af dataene udføres med henblik på overholdelse af de juridiske forpligtelser (forpligtelse til at fremlægge bevis i henhold til GDPR artikel 7, stk. 1) og den tilknyttede dokumentation for samtykke, dermed på baggrund af GDPR artikel 6, stk. 1, litra c). Der bruges et lokallager til at gemme dataene. Dataene om samtykke gemmes i 3 år. Dataene gemmes i Den Europæiske Union. Yderligere oplysninger om de indsamlede data og kontaktoplysninger kan findes under https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html. Oplysninger om de anvendte cookies og muligheden for at give samtykke til brug af cookies kan findes i indstillingerne for samtykke. Der kan du også tilbagekalde dit samtykke.

(2) Når du bruger hjemmesiden, gemmes der desuden cookies på din computer. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk, tildeles den browser, du bruger, og hvorigennem visse oplysninger sendes til det organ, der placerer cookien (i dette tilfælde os). En cookie indeholder typisk navnet på det domæne, som cookien stammer fra, cookiens "levetid" og en værdi, normalt et unikt tilfældigt genereret tal. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virus til din computer. Formålet er at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og effektiv.

a) Denne hjemmeside bruger cookies i følgende omfang:

- Forbigående cookies (midlertidig brug)

- Vedvarende cookies (brug i en begrænset periode)

- Tredjepartscookies (fra tredjepartsudbydere)

- Flash-cookies (permanent brug)

b) Forbigående cookies slettes automatisk, når du lukker browseren. Disse omfatter især sessionscookies. Disse gemmer et såkaldt sessions-id, hvormed forskellige anmodninger fra din browser kan tildeles den delte session. Som et resultat kan din computer genkendes, når du vender tilbage til hjemmesiden. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker din browser.

Vedvarende cookies slettes automatisk efter et forudbestemt tidspunkt, som kan variere afhængigt af cookien. Du kan til enhver tid slette disse cookies i sikkerhedsindstillingerne i din browser.

d) Du kan konfigurere dine browserindstillinger, som du ønsker, og f.eks. nægte accept af tredjepart eller alle cookies. Oplysninger om administration og sletning af cookies samt tilsvarende instruktioner til almindelige browsere er også tilgængelige på https://www.whoishostingthis.com/resources/cookies-guide/. Bemærk dog, at du muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside.

e) Anvendte Flash-cookies registreres ikke af din browser, men af dit Flash-plugin. Disse cookies gemmer de nødvendige data uanset hvilken browser du bruger og har ingen automatisk udløbsdato. Hvis du ikke ønsker, at Flash-cookies skal behandles, skal du installere et passende tilføjelsesprogram.

(3) Disse oplysninger gemmes adskilt fra alle yderligere data, der kan gemmes af os. Især er cookiedataene ikke knyttet til dine andre data, der kan overføres.

2. Indsamling af personoplysninger til personlig brug

(1) Foruden den rent oplysningsmæssige brug af vores websted tilbyder vi forskellige tjenester, som du kan bruge, såfremt du er interesseret. For at kunne gøre dette skal du typisk afgive yderligere persondata, som vi vil bruge til at levere den respektive tjeneste. Såfremt yderligere frivillige oplysninger er en mulighed, vil de blive mærket i overensstemmelse dermed. Vi indsamler, behandler og bruger alene de persondata, der er nødvendige for din brug af webstedet og/eller opfyldelsen af en kontrakt, der er indgået med os, eller data, som du selv giver os. Dette omfatter i særdeleshed følgende oversigts- og brugsdata, som kan overføres via formularer på vores websted:

·         Virksomhed
·         Navn (med hilsen, titel, fornavn, efternavn og køn)
·         Adresse
·         Telefonnummer
·         Faxnummer
·         E-mailadresse
·         Fødselsdato
·         Data om brugerens registrering og login
·         Brugerens bankoplysninger
·         Momsnummer (valgfrit)

(2) Oversigtsdata og brugsdata vil blive brugt af os til om nødvendigt at oprette, udforme, ændre og opsige et kontraktligt forhold med dig for dermed at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser, for at kunne logge brugeren på webstedet og for at kunne kontakte dig, hvis du anmoder derom, eller såfremt det er nødvendigt inden for rammerne af det kontraktlige forhold eller er tilladt i henhold til loven.

Persondata gemmes og behandles i Den Europæiske Union med undtagelse af de data, der indsamles af de nedenfor nævnte tredjepartsudbydere.

3. Sletning af data

Medmindre andet er angivet i denne erklæring om beskyttelse af persondata eller i tilfælde af databehandling via kontaktformularen på webstedet, gemmer vi alene dine data så længe, vi har brug for dine data, f.eks. til at behandle en anmodning, du har sendt os. Medmindre andet er aftalt, vil dine persondata derfor blive slettet, efter din anmodning er blevet behandlet. Oversigtsdata vil blive slettet to år efter opsigelse af det kontraktlige forhold ved kalenderårets udgang, medmindre det er nødvendigt og retligt tilladt at gemme dem længere.

4. Anonym statistisk analyse af brugerdata

Medmindre du gør indsigelse, har vi ret til at oprette brugerprofiler ved hjælp af pseudonymer med henblik på reklame, markedsundersøgelse eller med henblik på webstedets behovsbaserede design. Vi analyserer herunder brugsdata anonymt til statistiske formål for at kunne designe webstedet i overensstemmelse med kravene. Du kan gøre indsigelse mod denne brug af dine persondata ved at give os besked.

5. Brug af Google Analytics

(1) Vi bruger Google Analytics til at måle og analysere brug af vores websted på baggrund af et pseudonymt id-nummer for brugeren. Brugerens id-nummer bruges til at tildele analyseoplysninger til en terminal for at kunne identificere det indhold, som brugerne af terminalen har tilgået inden for én eller flere brugsprocesser, hvilke søgeord de har brugt, har tilgået igen eller om de har interageret med vores onlineudbud på webstedet, hvornår og hvor længe, dette uden unikke data såsom navne eller e-mailadresser. Pseudonyme brugerprofiler er oprettet med oplysninger fra brug af forskellige enheder, hvorved cookies kan blive anvendt. Google Analytics hverken logger eller gemmer individuelle ip-adresser for brugere i EU. Google Analytics leverer dog omtrentlige data om den geografiske lokalisering fra ip-adressens struktur. For brugere i EU anvendes data om ip-adressen udelukkende til denne udledning af geolokaliseringsdata, inden de slettes. Når Google Analytics indsamler metrik, udføres alle ip-forespørgsler på servere, der er baseret i EU, inden trafikken ledes til Analytics-servere uden for EU til behandling.

(2) Tjenesteudbyderen af Google Analytics er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html). Erklæringen om beskyttelse af persondata kan ses under https://policies.google.com/privacy?hl=en. Vi har indgået en databehandleraftale med Google Ireland Limited, hvis indhold kan ses her: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Grundlaget for overførsel til tredjelande er EU-USA-privatlivsskjoldet og standardkontraktbestemmelser (https://business.safety.google/adsprocessorterms). Du kan gøre indsigelse mod denne brug af dine persondata som følger: Opt-Out-Plugin: https://business.safety.google/intl/en/adsprocessorterms/; Indstillinger for visning af reklamer: https://adssettings.google.com/authenticated. For flere oplysninger om Google Analytics, typer af behandling og de behandlede data henvises til https://business.safety.google/intl/en/adsprocessorterms/

6. Google Consent Mode

Vi bruger Google Consent Mode på vores hjemmeside, en funktion leveret af Google, som muliggør overholdelse af databeskyttelsesregler og cookie-samtykkeregler. Google Consent Mode gør det muligt for os at tage hensyn til dine samtykkeindstillinger, især i forbindelse med brugen af Google-produkter som Google Analytics og Google Ads. Google Consent Mode fungerer ved at indsamle oplysninger om, hvorvidt du har givet samtykke til brugen af cookies og andre sporingsteknologier på vores hjemmeside. Baseret på disse oplysninger vil Google Analytics enten indsamle og sende data fra din nuværende session eller ej. Hvis du ikke har givet samtykke til brugen af cookies, vil der ikke blive sendt oplysninger om dine online aktiviteter til Google Analytics eller Google Ads.

7. Friendly Captcha

Vi bruger tjenesten 'Friendly-Captcha' på vores hjemmeside. Denne tjeneste leveres af Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Tyskland.

Friendly Captcha er en ny type privatlivsvenlig sikkerhedsløsning, der gør det sværere for automatiserede programmer og scripts (såkaldte "bots") at bruge vores hjemmeside. Til dette formål har vi intergreret et programkode fra Friendly Captha på vores hjemmeside (f.eks. til kontaktforumlar), så den besøgendes enhed kan etablere forbindelse til Friendly Captchas servere for at modtage en beregningsopgave fra Friendly Captcha. Den besøgendes enhed løser beregningsopgaven, som kræver visse systemressourcer, og sender beregningsresultaterne til vores webserver. Vores server kontakter Friendly Captcha-serveren via et API og modtager et svar, der angiver, om puslespillet blev løst korrekt af enheden. Afhængigt af resultatet kan vi anvende sikkerhedsregler for anmodninger via vores hjemmeside og dermed f.eks. yderligere behandle eller afvise dem. Dataen bruges udelukkende til beskyttelse mod spam og bots som beskrevet ovenfor.

Friendly Captcha placerer eller læser ikke cookies på besøgerens enhed. IP-adresser gemmes kun i en hash-funktion (envejskrypteret) og tillader hverken os eller Friendly Captcha at drage nogen konklusioner om enkeltpersoner. Hvis personoplysninger gemmes, slettes disse data efter 30 dage. Det juridiske grundlag for behandlingen er vores legitime interesse i henhold til GDPR art. 6, stk. 1, litra. f, at beskytte vores hjemmeside mod misbrug og adgang gennem bots, dvs. spam-beskyttelse og beskyttelse mod angreb (f.eks. masseanmodninger).

Yderligere oplysninger om databeskyttelse ved brug af Friendly Captcha findes på https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

8. Nyhedsbreve på e-mail

(1) Såfremt du giver særskilt samtykke til dette, kan vi sende dig oplysninger om brug af webstedet samt generelle kundeoplysninger (nyhedsbreve på e-mail) via e-mail. Dit samtykke vil blive gemt, og du kan til enhver tid tilgå samtykkets indhold samt denne meddelelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning. Der kan herunder gøres indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål. Registreringsprocessen registreres på baggrund af vores legitime interesser med henblik på at bevise, at den er korrekt udført. For så vidt som vi rekvirerer en tjenesteudbyder til at sende e-mails, udføres dette på baggrund af vores legitime interesse i et effektivt og sikkert system.

(2) Inden vi sletter dem, gemmer vi afmeldte e-mailadresser alene med henblik på et eventuelt forsvar mod krav, dette i op til tre år på baggrund af vores legitime interesse i at kunne bevise et tidligere afgivet samtykke. En individuel anmodning om sletning er til enhver tid mulig forudsat at det tidligere samtykke samtidig bekræftes. I tilfælde af forpligtelser til permanent at efterkomme indsigelser forbeholder vi os retten til at gemme e-mailadressen i en sortliste (såkaldt ”blokeret-liste”) til dette formål alene.

9. Integration af tredjepartstjenester

(1) Vi har integreret YouTube-videoer i vores onlineudbud, som gemmes på www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores websted. Disse er alle integreret i den ”udvidede databeskyttelsestilstand”, dvs. ingen data om dig som bruger vil blive overført til YouTube, såfremt du ikke afspiller videoerne. De data, der er nævnt i punkt 2, overføres alene, når du afspiller videoerne. Vi har ingen indflydelse på denne overførsel af data. Vi har også integreret indhold fra følgende tredjepartsudbydere på dette websted: Google Maps.

(2) Ved at besøge webstedet modtager tredjepartsudbyderen de oplysninger, som du har tilgået via den tilsvarende underside på vores websted. Endvidere overføres de data, der er nævnt i punkt 1(1) i denne erklæring. Dette foregår uanset hvorvidt denne tredjepartsudbyder giver en brugerkonto, gennem hvilken du er logget ind, eller om der ikke findes en brugerkonto. Hvis du er logget ind hos plug-in-udbyderen, vil disse data blive overført direkte til din konto. Såfremt du ikke ønsker at blive tilknyttet din profil med tredjepartsudbyderen, skal du logge ud, inden knappen aktiveres.

(3) Tredjepartsudbyderen gemmer disse data som brugerprofiler og bruger dem med henblik på reklame, markedsundersøgelser og/eller webstedets behovsbaserede design. En sådan evaluering udføres især (også for brugere, der ikke er logget ind) for at kunne levere behovsbaseret reklame. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler. For at udøve denne rettighed bedes du kontakte den pågældende tredjepartsudbyder.

(4) Yderligere oplysninger om formålet og omfanget af dataindsamlingen og tredjepartsudbyderens behandling kan ses i nedenstående erklæringer om beskyttelse af persondata for tredjepartsudbyderne. Her finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i den forbindelse og om indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv.

(5) Adresser for de pågældende udbydere og URL med deres erklæringer om beskyttelse af persondata:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://business.safety.google/intl/en/adsprocessorterms/.

10. Underleverandører

Vi bruger underleverandører som del af behandlingen af persondata og indgår kontrakter med disse behandlere i overensstemmelse med kravene i GDPR art. 28.

Følgende bruges som underleverandør til hosting af webstedet:

Deutsche Telekom MMS GmbH

Riesaer Straße 5

01129 Dresden

TYSKLAND

https://www.telekom-mms.com/

11. Tilstedeværelse på sociale netværk (sociale medier)

Som del af vores online tilstedeværelse på sociale netværk behandler vi data om de brugere, der er aktive der. Persondata kan også blive behandlet uden for Den Europæiske Union. Dette kan medføre en risiko for brugerne, da det for eksempel kan gøre det sværere at gennemtvinge brugernes rettigheder. Endvidere behandles disse data typisk i de sociale netværk til markedsundersøgelser og til reklameformål. For en detaljeret beskrivelse af de pågældende behandlingsformer og mulighederne for at gøre indsigelse (fravalg) henviser vi til erklæringerne om beskyttelse af persondata og oplysninger fra ejerne af de pågældende netværk.

Anmodninger om oplysninger og udøvelsen af den registreredes rettigheder kan mest effektivt udøves hos udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan direkte træffe de rette foranstaltninger og give oplysninger. Såfremt du stadig har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os.

12. Beskyttelse af persondata

Vi træffer tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med kravene for databeskyttelse for at beskytte brugerens persondata. Alle vores medarbejdere, der er involveret i behandling af persondata, er forpligtet til at opretholde datafortrolighed og er oplært i overensstemmelse dermed. Brugerens persondata er krypteret ved hjælp af HTTPS, når de overføres til webstedet.

13. De registreredes rettigheder

Brugeren og andre registrerede kan kræve følgende rettigheder af os for så vidt angår deres persondata i henhold til GDPR, herunder GDPR art. 15 til 21:

  • Retten til at få indsigt i de relevante persondata (GDPR art. 15)

  • Retten til berigtigelse (GDPR art. 16)

  • Retten til sletning (”retten til at blive glemt”) (GDPR art. 17)

  • Retten til begrænsning af behandling (GDPR art. 18)

  • Retten til at gøre indsigelse, hvis databehandlingen udføres på baggrund af GDPR art. 6, stk. 1, litra e) eller f) (GDPR art. 21). Se også følgende henvisning til retten til indsigelse i medfør af GDPR art. 21.

  • Retten til dataportabilitet (GDPR art. 20)

  • Retten til at tilbagekalde et givent samtykke til enhver tid uden at påvirke lovligheden af den behandling, der er udført på baggrund af samtykket indtil tilbagekaldelsen, såfremt databehandlingen udføres på baggrund af samtykke i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).

  • Du har også ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse vedrørende vores behandling af dine persondata (GDPR art. 77).

Henvisning til retten til indsigelse i overensstemmelse med GDPR art. 21

Af grunde, der relaterer sig til din særlige situation, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af persondata vedrørende dig, som udføres på baggrund af GDPR art. 6, stk. 1, litra e) eller f). Dette gælder også profilering på baggrund af disse bestemmelser. Såfremt persondataene vedrørende dig behandles til direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de persondata, der vedrører dig, med henblik på reklame. Dette gælder også profilering i det omfang, at det relaterer sig til sådan direkte markedsføring.

14. Tilsynsmyndighed for databeskyttelse og retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, herunder i det medlemsland, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller stedet for det formodede brud, hvis du mener, at behandlingen af persondata, der vedrører dig, er i strid med bestemmelserne i GDPR. Den tilsynsmyndighed for databeskyttelse, der er ansvarlig for os, er:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
D-55116 Mainz

Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
Websted: https://www.datenschutz.rlp.de/   
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de  

15. Databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på privacy@eckes-granini.com eller via vores postadresse, hvor du tilføjer "The data protection officer".

16. Opdatering af denne politik om beskyttelse af persondata

Det er fra tid til anden nødvendigt at tilpasse indholdet af denne politik om beskyttelse af persondata. Vi forbeholder os derfor til enhver tid retten til at ændre den. Vi slår den op samme sted som denne meddelelse om beskyttelse af persondata.

Såfremt vi oplyser om adresser og kontaktoplysninger for virksomheder og organisationer i denne politik om beskyttelse af persondata, bedes du bemærke, at adresserne kan ændre sig med tiden, og at oplysningerne bør kontrolleres, inden du kontakter os.